Det Gode Liv – Misbrugscenter i Brørup

Det gode liv er et misbrugscenter der kan hjælp dig med at komme ud af din afhængighed. Det gode liv har et misbrugscenter i Brørup der både yder døgnbehandling og ambulant behandling. Beliggenheden er nøje udvalgt til formålet med vidder der skaber ro og som samtidig giver afstand til hverdagens stress og jag.

Misbrugscenter Brørup – fokus på faglighed 

Der er kyndig hjælp af hente på De gode Livs misbrugscenter i Brørup. Der er fokus på faglighed og personalet har den nødvendige uddannelse og ekspertise indenfor området. Uanset hvilket misbrug du lider under, kan døgncenteret hjælpe dig igennem til en hverdag der ikke er styret af afhængighed. Du vil på døgncenteret blive mødt med imødekommende personale der ønsker at komme til bunds i dine problemer og hjælpe dig bedst på vej til et mere normalt liv. Der tages hånd om den psykiske del af misbruget såvel som de fysiske konsekvenser det hager og som kan følge som en del af afvænningen. Der samarbejdes på centeret med fagfolk og en eventuel ambulant behandling vil være i dialog med din egen læge. 

Et døgncenter med fuldt fokus – også til de pårørende 

Det er muligt at modtage et ambulant tilbud hvis du er pårørende til en misbruger. Uanset årsagen til problemet, vil et hvilket som helst misbrug også påvirke de nærmeste. Der tages hånd om alle aspekter i forløbet og der er mulighed for at arbejde med de pårørendes påvirkninger af det at være tæt på en misbruger. Det er vigtigt for personalet at de pårørende kommer godt igennem forløbet med en god dialog og den fornødne individuelle hjælp der skal til. Fagfolk på området omkring misbrug vil give implicerede en forståelse af problemet og holde samtaler i takt med at forløbet udspiller sig og afvænningen afhjælpes. 

En ambulant behandling – det rigtige tilbud til dig? 

Jo tidligere et misbrug bliver anerkendt jo nemmere vil det som oftest være at kunne afhjælpe sygdommen igen og finde tilbage til en mere normaliseret hverdag. Langt de fleste henvendelser der kommer til misbrugscentrene rundt om i landet, er fra misbrugere der erkender et problem, men som fortsat er en del af en familie, arbejde og hverdagsliv. Med en ambulant behandling, ydes der hjælp til dig i hjemmet. Du modtager individuelle samtaler og er en del af et støttende forløb, der hjælper dig på vej, uden at skulle være døgnindlagt.